Για οτιδήποτε επείγον

για οποιαδήποτε ανθρώπινη ανάγκη, για οτιδήποτε επείγον στείλτε κείμενο στο doinakis at gmail.com

27/06/11

Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας

Tο Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας έχει ως κύριο σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρότυπων κοινωνικών προγραμμάτων, τα οποία αποβλέπουν στην ενίσχυση και ενδυνάμωση ατόμων και οικογενειών, κοινωνικών ομάδων και κοινοτήτων, ατόμων με αναπηρία αλλά και άλλων ευπαθών ομάδων, προκειμένου να βελτιώσουν τις συνθήκες της ζωής τους και να εξασφαλίσουν ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Το Ίδρυμα δημιούργησε (1973) το Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών (ΚΑΣΠ), καθώς η παρουσία εξειδικευμένων θεραπευτικών και αποκαταστασιακών παρεμβάσεων στην Ελλάδα ήταν μειωμένη και ο αριθμός των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση σημαντικός.

Χάρη στη δωρεά της οικογένειας Ι.Κ.Χατζηπατέρα (1985), το Κέντρο απέκτησε νέες, σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και έκτοτε ονομάζεται «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών.

Εξυπηρετεί κάθε χρόνο περίπου 100 παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας μέχρι και 12 ετών, από όλη την Ελλάδα. Στα 35 χρόνια της λειτουργίας του, έχουν ωφεληθεί των υπηρεσιών του περισσότερα από 1.500 παιδιά, με μέσο χρόνο παραμονής στο Κέντρο τα τέσσερα χρόνια.

Τέλος, αποτελεί μέλος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου